SOCIE és una plataforma online que facilita la gestió de les entitats que tenen base social, comptabilitats senzilles o persones voluntàries: associacions de tot tipus, ONGs, i fins i tot ajuntaments.

La plataforma SOCIE estalvia molt de temps a les juntes directives i tècnics. Està pensada per a que siga l’usuari qui configure tots els seus perfils associatius, dissenye les seves quotes, i gestione les seves altes i baixes. Amb un accés controlat a la informació per part de cada usuari/ària, estalviem el temps de manteniment de les dades, ja que és la pròpia persona associada qui actualitza la informació, mitjançant el seu perfil personal.

SOCIE està pensada per a les entitats menudes però serveix perfectament a organitzacions grans.Podriem parlar hores del seu funcionament, però el millor és començar a usar-la per veure la seua potència!

 

[button link=”http://www.socie.org” color=”silver”]

Vull utilitzar SOCIE ara mateix!

[/button]